نگاهی به اینتروهای کمپانی‌های بزرگ سینمایی

نگاهی به اینتروهای کمپانی‌های بزرگ سینمایی برای خیلی از ما، دیدن لوگو موشن سینمایی قبل از فیلم‌ های مورد علاقه، تقریبا به اندازه خود فیلم ، جذاب و با اهمیت است. برای مثال اینتروی کمپانی قرن بیستم فاکس که قبل...